Hoe bereken ik de rc-waarde en hoe werkt de waarde?

Hoe bereken ik de rc-waarde en hoe werkt de waarde?
Wanneer je gaat isoleren kom je al snel termen zoals rd-waarde, lambdawaarde en rc-waarde tegen. Maar wat houdt dat eigenlijk in en wat moet jij als consument daarmee? De rc-waarde, oftewel de warmteweerstand, is een belangrijke parameter bij het beoordelen van isolatiemateriaal. In deze blog gaan we dieper in op wat de isolatiewaarde betekent, waarom isolatiewaardes belangrijk zijn en hoe de berekening met de calculator in zijn werk gaat.

Wat is de rc-waarde?

De rc-waarde is een maatstaf voor de warmteweerstand van materiaal of een combinatie van verschillende materialen die in een totale constructie worden aangeduid. RC staat voor Resistance Construction. Met rc-waarde duid je dus de isolatiewaarde van constructies aan, zoals een spouwmuur, combinatievloer of dubbelglas. Ook hier geldt, hoe hoger dit getal, hoe beter de isolatie. De hoogte van de rc-waarde geeft aan hoe het isolatiemateriaal de warmte tegenhoudt bij bijvoorbeeld vloer, gevel, nieuwbouw en diverse constructies.

De berekening houdt rekening met diverse factoren waaronder het isolatiemateriaal, de bouwmaterialen, mogelijke luchtlagen, koudebruggen en bevestigingsmaterialen.

Waarom is de waarde belangrijk?

Een goede isolatie is essentieel om energie te besparen en het comfort van een gevel, vloer of in een gebouw te verhogen. In de winter zorgt een goed isolerend vermogen van de isolatielaag ervoor dat in de winter warmte binnen blijft en in de zomer houdt het juist de warmte buiten.

De rc-waarden van je woning spelen ook een belangrijke rol in het bepalen van welk energielabel je huis heeft. Ook voor nieuwbouw worden rc normen gebruikt: bijvoorbeeld een dak moet rc 6,3 halen, een vloer rc 3,7 en een gevel rc 4,7. Vaak wordt dit berekend door een constructeur, maar we leggen je hieronder uit hoe de berekening gaat.

RC-waarde berekenen met de calculator?

De rc-waarde berekenen kan je doen door met de calculator door de dikte van materialen te delen door de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde) van dat materiaal. De formule om de isolatiewaarde te berekenen wordt als volgt berekend om een uitkomst te verkrijgen:

RC=dλRC=λd

  • RC RC = de rc-waarde

  • d d = de dikte van het isolatiemateriaal in meters

  • λ λ = de warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal, ook wel lambda-waarde genoemd

Stappen om de rc-isolatiewaarde te berekenen

1. Bepaal de dikte (dd): Meet de dikte van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt in de constructie.

2. Zoek de λ-waarde op: Raadpleeg de technische specificaties van het isolatiemateriaal of zoek de λ-waarde op in relevante bronnen.

3. Gebruik de formule: Steek de isolatiewaarde van dd en λλ in de formule RC=dλRC=λd​ om de waarde te berekenen.

Voorbeeld

Stel, je hebt isolatiemateriaal met een dikte van 0,15 meter en een λ-waarde van 0,04 W/(m·K).

RC=0,150,04=3,75 (m2⋅K)/WRC=0,040,15​=3,75(m2⋅K)/W

In dit voorbeeld is de uitkomst van de RC-waarde 3,75 (m²·K)/W.

Welke waarden zijn nog meer belangrijk bij isolatie?

Als het gaat om isolatie zijn er naast de rc-waarde nog twee andere waarden die belangrijk zijn. Namelijk de rd-waarde en de lambda-waarde. Waar de rc-waarde het isolerend vermogen van de gehele constructie toont, zeggen de rd-waarde en lambda-waarde iets over het isolerend vermogen van het materiaal.

RD-waarde

De rd-waarde wordt in Nederland gebruikt om de isolatiewaarde van een materiaal aan te geven (Resistance Declared). Het geeft de thermische weerstand van een materiaal aan. Wanneer isolatiemateriaal gaat bekijken, zal je altijd de rd-waarde zien staan. Een hoge rd-waarde isoleert dus beter dan een materiaal met een lagere waarde.

Wanneer je subsidie gaat aanvragen voor je isolatiemaatregelen, dan moet je ook bepaalde rd-waardes behalen om deze te ontvangen. De rd-waarde is dan ook de belangrijkste waarde als het gaat om isolatiematerialen.

Kort samengevat, een goede rd-waarde geeft de warmteweerstand aan en is van belang bij het kiezen van het juiste isolatiemateriaal.

Wil je de rd-waarde berekenen?

Soms wordt de rd-waarde ook R-waarde genoemd. Hierin zit geen verschil. Rd wordt uitgedrukt in m2 K/W en kan je als volgt berekenen:

Rd = isolatiedikte / lambdawaarde = 0,200/0,036 => Rd – 5,56 (m2K/W)

De rd-waarde geeft dus de weerstand weer van een enkel materiaal in een constructie. De rc-waarde geeft de weerstand weer van de totale constructie en is een optelsom van de rd-waardes.

Lambda-waarde

De lambda-waarde (λ-waarde) is een andere belangrijke waarde die wordt gebruikt bij het beoordelen van de isolerende eigenschappen van materialen. In tegenstelling tot de rd-waarde, die de totale thermische weerstand van een materiaal weergeeft, geeft de lambda-waarde de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Met andere woorden, het meet hoe goed een materiaal warmte doorlaat.

De lambda-waarde wordt uitgedrukt in watt per meter kelvin (W/m·K) en hoe lager de lambda-waarde, hoe minder warmte het materiaal geleidt. Dus hoe beter het materiaal isoleert. Materialen met een lage lambdawaarde zijn over het algemeen goede isolatoren, omdat ze warmte effectief tegenhouden.

Bij isolatie van je huis is het vooral van belang om naar materialen met een lage lambda-waarde te kijken, wanneer je weinig ruimte hebt om te isoleren. Hoe lager de lambda-waarde hoe beter het materiaal isoleert en hoe dunner je dus kan isoleren.

Materialen zoals glaswol, steenwol, polyurethaanschuim en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) staan bekend om hun lage lambda-waarden, waardoor ze effectief warmte kunnen tegenhouden.

Bouwbesluit: rc-waarde

Het Bouwbesluit in Nederland is een regelgeving die de minimale eisen en voorschriften vaststelt waaraan bouwwerken moeten voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. In het kader van de isolatiewaarde speelt de minimale rc-waarde een belangrijke rol.

1. Minimale waarde: het besluit stelt minimale specifieke rd-waarde aan de thermische weerstand van bestaande bouw en bouwdelen, zoals de constructie van houten balken, houten vloer, andere soorten vloeren, vloerisolatie, daken, muren gevel en ramen. Hiervoor geldt, hoe hoger het isolerend vermogen, hoe hoger de vereiste rc-waarde.

2. Energieprestatiecoëfficiënt (EPC): de EPC is een maat voor de energiezuinigheid van een gebouw en wordt beïnvloed door de rc-waarden van de toegepaste isolatielaag, waaronder buitenspouwbladen of eventuele afwerklagen. Ze stellen specifieke punten aan de maximale EPC, wat indirect vereisten oplegt aan de thermische isolatie.

3. Gebouwfuncties en eisen: afhankelijk van de functie van het gebouw, bijvoorbeeld woningen of kantoren, kunnen de regels voor de rc-waarde variëren. Het Bouwbesluit houdt rekening met het beoogde gebruik van het gebouw of de constructie en stelt daar passende normen voor vast.

Voorbeeld

Voor woningen geldt bijvoorbeeld vaak een rc-waarde berekening voor het isoleren van de gevel van 4,5 m²·K/W en voor het dak 6,0 m²·K/W. De toepassing van isolatiewaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het dak en de vloer van een woning voldoende geïsoleerd zijn en zo energiezuinig mogelijk functioneren.

Gevolgen van niet voldoen aan de eisen

Het niet voldoen aan de gestelde regels kan gevolgen hebben bij het verkrijgen van een bouwvergunning voor verbouwingen. Daarnaast kan het leiden tot minder energiezuinige gebouwen, wat in strijd is met de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Nog vragen over isolatiewaarden?

Vind je het maar ingewikkeld al deze waarden? Dat snappen wij best. Wij helpen je graag met het kiezen van de juiste isolatiematerialen die ook nog eens de juiste waardes behalen, voor bijvoorbeeld je subsidie aanvraag of het verhogen van je energielabel. 

Vraag maar raak!

Onze klantenservice staat klaar voor al jouw klusvragen. Ze denken graag met je mee zodat jij je klus het beste uit kan voeren.

Neem contact op

Wees als eerste op de hoogte van de nieuwste klussen, aanbiedingen en klustips. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!